Skip to main content

Som industrielle designere tilbyder vi assistance inden for konceptudvikling, design, produktudvikling og visualisering. Vi kan hjælpe dig hele vejen fra den spæde idé til et færdigt produkt eller netop dér i processen, hvor behovet er størst.

Designkonsulent

Har du behov for en sparringspartner i udviklingen af et nyt produkt eller en ekstra hånd i forbindelse med travlhed tilbyder vi gerne vores assistance som eksterne konsulenter.

Vi har erfaring med rådgivning og sparring på virksomheders produkter. Vi kan hjælpe med at udvikle nye designs og produkter men også med at finjustere og optimere et produkt som allerede er i støbeskeen. Derudover kan vi agere bindeled mellem virksomhed og leverandør hvor vi kan varetage størstedelen af korrespondancen med leverandøren. Herunder indhentning af leverandører og priser, levering af tegninger, tilretning af prototyper og sikring af at produktet bliver som tiltænkt.

Konceptudvikling

Vi har altid øjne og øre åbne for at fange de nye tendenser inden for design, så vi er klædt på til at give markedsrelevante input og udarbejde koncepter, som kan danne udgangspunkt for nye designs.

Baseret på behov, visioner og spæde ideer kan vi udarbejde en række koncepter inden for de rammer vi i fællesskab sætter op. Hvor dybt vi skal gå i konceptudviklingen afhænger af behovet. Vi udarbejder gerne koncepter baseret på et kort brief, hvor vi giver vores bud på hvilke retninger, der kunne være interessante. Men vi er også gerne en del af selve processen, hvor essentielle rammer for produktet skal afsøges og defineres i for hold til virksomhedens DNA, marked, ressourcer, kompetencer, tendenser og trends.

Designforslag præsenteres som udgangspunkt som 3D renderinger med overordnede dimensioner og relevant information i et konceptkatalog.

Design

Vi stræber efter at udarbejde et design, hvor der er en klar rød tråd til virksomhedens DNA og et design som gør produktet æstetisk, funktionelt, enkelt, ærligt, forståeligt og gennemtænkt.

Vi udforsker, definere og detaljerer designet –typisk på baggrund af en evaluering af initierende koncepter. De endelige design præsenteres i 3D renderinger med overordnede mål, materialer og farver evt. akkompagneret af simple prototyper og mock-ups. Vores spidskompetencer er design af møbler, livsstilsprodukter og produkter, som på den ene eller anden møde indgår i en hverdagssituation – men vi er altid klar på en ny og spændende udfordring!

Produktudvikling

Det er vigtigt for os at alle aspekter af designet er gennemtænkt og modnet for at skabe den bedste løsning i forhold til pris, materialer, tekniske løsninger, produktion og leverandører.

Vi kan tage det udviklede design videre til næste niveau, hvor designet bliver mere specifikt og detaljeret. På den måde kan vi hjælpe dig frem til et produktionsklart produkt. Dette vil oftest omfatte en videreudvikling og optimering af et nyt eller eksisterende design, en detaljering af delelementer i produktet, en prototype proces, hvor designet testes og rettes til i samarbejde med leverandøren.

3D Visualisering

Formidlingen af et produkt er vigtig i forhold til at få kommunikeret produktets funktioner,  egenskaber og brug. Dette er både relevant under udviklingsprocessen og når produktet skal sælges og skal formidles til eksempelvis montører, sælgere, agenter og slutbrugeren.

Vi har erfaring med at udarbejde 2D og 3D visualiseringer, animationer og renderinger til salgskataloger, produktark, hjemmesider, plakater, bannere og monterings-/samlingsvejledninger.